7.9.09

Masalah solat sunat witir

Bolehkah solat sunat lagi walaupun sudah melakukan solat sunat witir.


Pendapat pertama
Pendapat mengatakan bahawa dibolehkan melakukan solat sunnah lagi tanpa mengulagisolat witir.

Pendapat ini adalah yang dipilih oleh majoriti ulama seperti ulama-ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, pendapat yang masyhur di kalangan ulama Syafi’iyah dan pendapat ini juga menjadi pendapat An Nakho’i, Al Auza’i dan ‘Alqomah.
Salah satu dalil yang menyokong perdapat diatas ialah melalui satu hadis yang telah diriwayatkan bahawa Aisyah yang menceritakan mengenai sollat malam Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa melaksanakan shalat 13 raka’at (dalam semalam). Beliau melaksanakan shalat 8 raka’at kemudian beliau berwitir (dengan 1 raka’at). Kemudian setelah berwitir, beliau melaksanakan shalat dua raka’at sambil duduk. Setelah itu di antara waktu adzan shubuh dan iqomahnya, beliau melakukan shalat dua raka’at.”
(HR. Muslim no. 738)


Pendapat kedua
Pendapat mengatakan bahwa tidak boleh melakukan solat sunnah lagi sesudah melakukan solat witir kecuali membatalkan solat witirnya yang pertama, kemudian dia solat dan witir kembali.
Maksudnya adalah jika sudah melakukan solat witir kemudian ingin solat sunnah lagi sesudah itu, maka solat sunnah tersebut dibuka dengan mengerjakan solat sunnah 1 raka’at untuk menggenapkan solat witir yang pertama tadi. Kemudian setelah itu, dia boleh melakukan solat sunnah (2 raka’at – 2 raka’at) sesuka dia, lalu dia berwitir kembali.

Inilah pendapat dari ulama-ulama Syafi’iyah. Mengenai pendapat ini terdapat riwayat dari ‘Utsman, ‘Ali, Usamah, Ibnu ‘Umar, Ibnu Mas’ud dan Ibnu ‘Abbas.
Dasar dari pendapat ini adalah diharuskannya solat witir sebagai penutup solat malam.
Pendapat ini disokong dengan hadis yang mengatakan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jadikanlah penutup shalat malam kalian adalah shalat witir.” (HR. Bukhari no. 998 )

Pendapat yang Terkuat

Dari dua pendapat di atas, pendapat yang terkuat adalah pendapat pertama dengan beberapa alasan berikut.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengerjakan solat sunnah setelah beliau mengerjakan solat witir. Perbuatan beliau ini menunjukkan bolehnya hal tersebut.

Pendapat kedua yang membatalkan witir pertama dengan solat 1 raka’at untuk menggenapkan raka’at, ini adalah pendapat yang lemah ditinjau dari dua sisi iaitu :-

1. Witir pertama sudah dianggap sah. Witir tersebut tidaklah perlu dibatalkan setelah melakukannya. Dan tidak perlu digenapkan untuk melaksanakan shalat genap setelahnya.

2. Solat sunnah dengan 1 raka’at untuk menggenapkan shalat witir yang pertama tadi tidaklah dikenal dalam syari’at. Dengan dua alasan inilah yang menunjukkan lemahnya pendapat kedua.


Kesimpulan

Dibolehkan melakukan solat sunnah lagi sesudah solat witir. Diperbolehkannya juga dengan alasan bahwa solat malam tidak ada batasan raka’at .
Jika kita telah melakukan solat tarawih ditutup witir bersama imam masjid, maka di malam harinya kita masih boleh melaksanakan solat sunnah lagi. Ini bermakna tidak ada alasan untuk meninggalkan imam masjid ketika imam baru melaksanakan solat tarawih 8 raka’at dengan niat ingin melaksanakan solat witir di rumah sebagai penutup ibadah atau solat malam.
Ini tidaklah tepat karena dia sudah rugi kerana meninggalkan imam sebelum imam selesai shalat malam. Padahal pahala solat bersama imam hingga imam selesai solat malam disebutkan dalam hadits, “Siapa yang solat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi. Shahih).

Hadits Bukhari-Muslim yang mengatakan Jadikanlah penutup shalat malam kalian adalah solat witir”, maka menjadikan solat witir sebagai penutup solat malam di sini dihukumi sunnah (dianjurkan) dan bukanlah wajib .
*
ustazah : so, tiada alasan anda meninggalkan solat witir dengan ustazah

Tiada ulasan: