2.2.09

SOLAT BERJEMAAH


SOLAT BERJEMAH

Syarat Sah Menjadi Makmum

1. Berniat menjadi makmum atau mengikut imam
2. Berada bersama imam di satu tempat
3. Makmum mengikut imam pada perbuatan sunat (yang sekiranya makmum menyanggahi
imam ia adalah perbuatan keji dalam solat)
4. Makmum tidak ketinggalan dari imam sebanyak 2 rukun perbuatan
5. Makmum bertakbiratul Ihram kemudian dari imam
6. Makmum menganggap solat imam sebagai sah
7. Solat imam tidak diulangi
8. Imam tidak menjadi makmum kepada orang lain
9. Imam lebih kedudukan/ martabat dari makmum
10.Tumit makmum di belakang tumit imam
11.Makmum tahu perpindahan rukun perbuatan imam
12.Solat makmum sama perbuatannya dengan perbuatan solat imam


Huraian:

Berniat makmum-dengan berjemaah atau mengikut imam, disyaratkan mengikut pada takbiratul Ihram pada solat yg disyarat berjemaah seperti solat Jumaat, solat yang diulang, solat Jamak Taqdim kerana hujan bagi orang yang bermukim. Jika tidak, solat tidak sah.

Begitu juga imam, berniat imam ketika takbiratul Ihram. Jika solat tidak disyaratkan berjemaah, makmum/ imam boleh niat berjemaah selepas Takbiratul Ihram. Solat kedua-duanya 2 sah, tetapi makruh bagi makmum, tidak makruh bagi imam, tetapi fadilat berjemaah didapati setakat berniat imam sahaja.

Makmum yang tidak berniat mengikut imam, sedangkan perbuatan solatnya seperti menanti perbuatan imam dengank adar lama, batal solatnya. Melainkan ia menanti sekejap atau secara kebetulan.


Berada bersama imam di satu tempat ada 4 situasi iaitu Sama-sama di dalam masjid, Imam dalam masjid, makmum luar masjid, Imam luar masjid, makmum dalam masjid dan Imam dan makmum di luar masjid-surau, madrasah,musolla, rumah, padang dll.


Sama-sama dalam masjid (walaupun jarak makmum-imaml ebih 300 hasta, dihalang dinding, makmum di atas, imam dibawah atau sebaliknya dengan syarat ada laluan/ tangga
menujunya) Makmum sah mengikut imam dengan syarat Makmum mengetahui perpindahan rukun perbuatan imam,sama ada dengan melihat, mendengar suara, atau suaramuballigh atau melihat perbuatan makmum lain dan Makmum tidak berada dalam bilik yang pintunya dipaku. Tidak mengapa jika sekadar diselak atau dikunci.

Imam dalam masjid, makmum luar masjid dengan syarat jarak kedudukan makmum pertama luar masjid tidak melebihi 300 hasta. Kiraan permulaan jarak dari tepi masjid, bukan dari imam, kerana masjid sebagai tempat solat

Imam luar masjid, makmum dalam masjid dengan syarat sama seperti di atas.

Imam dan makmum di luar masjid-surau, madrasah, musolla, rumah, padang dll dengan
syarat jarak kedudukan makmum-imam atau jarak dari saf hadapan dengan imam tidak
melebihi 300 hasta dan tiada dinding menghalang antara makmum dan imam walaupun nampak imam, atau dinding tidak menghalang laluant etapi tidak kelihatan seperti tabir. Ia berlainan dari dinding yang mempunyai pintu, dibuka ketika solat.

Makmum mengikut imam pada perbuatan sunat (yang sekiranya makmum menyanggahi imam, ia adalah perbuatan keji dalam solat)

Sunat-sunat yang keji apabila makmum menyalahi imam ialah seperti sujud tilawah, tasyahhud awal, qunut dan sujud sahwi.

a) Sujud Tilawah
Makmum mesti mengikut imam-sama ada melakukannya atau meninggalkannya. Sekiranya makmum tidak mengikut perbuatan imam, solatnya batal.

b) Tasyahhud awal
Makmum mesti mengikut imam jika imam melakukannya. Jika imam duduk untuk tasyahhud kemudian meninggalkannya,makmum boleh membaca tasyahhud. Jika imam meninggalkan
tasyahhud, makmum tidak boleh tasyahhud.

c) Qunut
Makmum tidak wajib mengikut imam, sama ada melakukannyaa tau meninggalkannya. Sekiranya imam baca qunut, makmum boleh meninggalkannya. Begitu juga sebaliknya, dengan syarat sempat bersama imam dalam sujud pertama. Jika makmum membaca qunut sedangkan imam tidak, makmum sempat bersama imam ketika duduk antara dua sujud, hukumnya
makruh. Jika imam sujud kedua, sedangkan makmum masih membaca qunut (iaitu belum turun sujud), batal solat makmum.

d) Sujud sahwi

Makmum wajib mengikut jika imam melakukannya. Jika imam meninggalkannya, makmum boleh sujud sahwi selepas imam memberi salam.


Makmum tidak ketinggalan dari imam sebanyak 2 rukun perbuatan, Jika makmum terlambat satu rukun perbuatan dari imam, hukumnya makruh. Jika makmum mendahului satu rukun perbuatan dari imam, hukumnya haram. (Solat tidak batal)

Sekiranya makmum muafiq, tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihah, imam rukuk. Makmum boleh meneruskan bacaan Fatihah sehingga imam mendahuluinya 3 rukun panjang(rukuk, sujud pertama, sujud kedua).

Iktidal dan duduk antara dua sujud dikira rukun pendek.

Makmum bertakbiratul Ihram kemudian dari imamIaitu imam selesai menyebut ‘ra’ pada ‘Allahu akbar’

Makmum menganggap solat imam sebagai sah iaitu makmum mengikut imam dalam keadaan imam meyakini solatnya sah.

Solat imam tidak diulangi, Contohnya imam solat dengan tayammum kerana tiada air sedangkan ia bukannya musafir, atau imam solat dengan tayammum yang ada najis di bawah balutan lukanya dll, maka solat imam perlu diulangi.

Imam tidak menjadi makmum kepada orang lain, Sekiranya imam memberi salam, makmum bangun bagi menambah rakaat yang belum cukup, maka boleh berimam dengan nya.

Imam lebih kedudukan/ martabat dari makmum

Tumit makmum di belakang tumit imam Sekiranya tumit makmum sama dengan tumit imam, hukumnya makruh.

Makmum tahu perpindahan rukun perbuatan imamS ama ada dilihat, didengar imam atau gerakan makmum disaf belakang imam atau suara orang yang menguatkan suara untuk menyampaikan perpindahan imam.

Solat makmum sama perbuatannya dengan perbuatan solat imam, bermaksud pada perbuatan sahaja, tidak disyaratkan pada niat. Oleh itu, tidak sah makmum solat Zohor berimamkan yang solat jenazah atau gerhana dan sebaliknya.J ika yang solat Zohor berimamkan yang sunat, atau solat tunai berimamkan yang qada’, atau yang banyak bilangan rakaatb erimamkan yang sedikit bilangan rakaat atau sebaliknya, sah solat semuanya.Tertib solat berjemaah yang afdhal

1. Solat berjemaah-paling kurang seorang imam dan seorang makmum. Afdhal solat berjemaah dari solat bersendirian walaupun tidak khusyuk solat berjemaah berbanding solat bersendirian.

2. Tertib-Jumaat kerana disyarat berjemaah, subuh Jumaat,subuh lain, Isyak, Asar, Zohor, Maghrib.

3. Afdhal solat berjemaah berkait dengan tempat: 3 masjid-Masjidilharam, Masjid Nabi, MasjidilAqsa, masjid yang diyakinihalal sumber binaan dan tempat.

4. Jika berlaku keadaan solat di masjid tidak dapat berjemaahiaitu berseorangan, sedangkan solat di rumah dapat berjemaah,maka afdhal solat berjemaah, kerana perkara yang berkait
dengan ibadat iaitu berjemaah lebih afdhal dari yg bergantungdengan tempat iaitu masjid.

5. Solat berjemaah yang ramai lebih afdhal dari yang sedikit,melainkan jika imamnya bid’ah dan kumpulan sedikit itu tidak bid’ah

6. Berjemaah dalam kumpulan sedikit yang didengar bacaanFatihah dan surah imam lebih afdhal dari berjemaah yang tidakdapat didengar bacaan Fatihah dan surah imam

7. Mereka yang lebih utama menjadi imam adalah pemerintah,imam dilantik, yang alim fiqh, qari, warak, lebih awal Islamnya,keturunan baik, suci pakaian, suci badan, baik pekerjaannya,
elok suaranya, elok rupanya.

8. Jika makmum mufaraqah dari imam kerana ada keuzuran,fadhilat berjemaahnya tidak luput, sama ada keuzuran dirimakmum atau imam. Contohnya imam meninggalkan tahiyat awal, qunut atau dipanjangkan bacaannya lebih dari sekurangkurang afdhal sedangkan makmum tidak berupaya ataukeadaan makmum yang perlu disegerakan solatnya.

9. Kadang-kadang wajib bagi makmum berniat mufaraqah, iaituapabila berlakunya keadaan yang menjadikan solat imam batal,sedangkan makmum mengetahui imamnya batal. Jika tidak
berniat mufaraqah, batal solat makmum.

4 Perkara yang didapati oleh makmum ketikaberjemaah:
1. Mendapat fadhilat berjemaah
2. mendapat Jumaat
3. mendapat fadhilat Takbiratul Ihram bersama imam
4. mendapat rakaat

Huraian:
1.Mendapat fadhilat berjemaahMakmum mendapat pahala berjemaah jika sempat Takbiratul
Ihram sebelum imam memberi salam pertama, walaupunmakmum tidak sempat duduk bersama imam. Ini keranamakmum sempat berjemaah dalam satu rukun bersama imam
iaitu Takbiratul Ihram. Namun dari segi fadhilat, tidak samadengan mereka yang sempat berjemaah dari awal.

Beberapa Masalah:
1. Jika makmum masbuk, selepas Takbiratul Ihram, tiba-tibaimam memberi salam, sedangkan makmum belum sempatduduk bersama imam. Oleh itu makmum tidak boleh duduk
bersama imam kerana duduknya imam di saat itu dikira diluarsolat. Maka makmum tidak boleh mengikut imamnya iaitu


9
duduk bersama imam. Jika makmum duduk juga, batalsolatnya. Jika lupa atau jahil, tidak batal tetapi wajib bangundengan segera jika ingat (dalam masalah lupa) atau tahu(dalam masalah jahil), kemudian sunat sujud sahwi.
2. Jika makmum masbuk, imam masih membaca tasyahhud danbelum memberi salam, wajib bagi makmum duduk bersamaimam. Jika tidak, batal solat.
3. Jika seorang baru datang untuk solat berjemaah ketika imamselesai rukuk pada rakaat akhir, sunat baginya menanti salamimam untuk mendirikan solat berjemaah yang baru untuk
mendapat pahala berjemaah yang lebih sempurna. Itupun jikamasa masih panjang. Jika masa hampir habis, sunat berjemaahterus bersama imam yang ada. Menurut Ibn Hajar, sunat
menunggu untuk berjemah yang baru itu selama tidak luputfadhilat awal waktu atau waktu ikhtiar Jika luput kedua-duawaktu itu kerana menantikan kedatangan jemaah baru, maka
lebih baik berjemaah dengan yang asal.
2. Mendapat JumaatDikira mendapat Jumaat selepas dapat rakaat bagi makmum
bersama imam walaupun pada rukuk rakaat kedua. Apabilamakmum mendapat rakaat, hendaklah ia tambah satu rakaatlagi setelah selesai imam memberi salam. Sunat bagi makmum
menguatkan bacaan Fatihah dan surah pada rakaat keduanya.Makmum masbuk yang tidak sempat mendapat Jumaat keranatidak dapat rakaat bersama imam wajib juga berniat Jumaat,
dan solat disudahkan dengan Zohor (iaitu 4 rakaat). Adapendapat berkata harus dengan niat Zohor terus.

3. Mendapat fadhilat Takbiratul Ihram bersama imamBagi makmum yang sempat bertakbir mengiringi TakbiratulIhram imam, dikira dapat fadhilat Takbiratul Ihram dengan 2
syarat:
10
Makmum berada di belakang imam ketika imam TakbiratulIhramMakmum terus mengiringi Takbiratul Ihram sebaik sahaja imamselesai takbir.

Masalah:
1.Sunat bagi makmum tidak berlari ke tempat berjemaahwalaupun takut luput fadhilat Takbiratul Ihram bersama imam.Ini berbeza dengan Jumaat, wajib bersegera sekadar
kemampuan.
2. Sunat bagi imam atau yang solat bersendirian menunggumereka yang hendak berjemaah bersamanya. Tempat menantiialah semasa rukuk di rakaat akhir atau tasyahhud akhir kerana
Allah dan tidak dalam masa yang lama.
3. Sunat bagi imam menunggu makmum di dalam sujud kedua(dalam masalah makmum muafiq ketinggalan dari imamdengan sebab ia menghabiskan bacaan fatihah)
4. Sunat imam meringankan solat dengan melakukan sunatab’adh dan hai’ah iaitu sekurang-kurang afdhal dan jangansampai had terlebih akmal, melainkan makmum redha (iaitu
dengan berlafaz, dan tidak memadai dengan diam seperti yangdifahami oleh Sheikh Ramli dan Ibn Hajar)
5. Makruh memulakan solat sunat selepas Iqamah dibuat. Jikaseseorang solat sunat, tiba-tiba Iqamah dibuat, hendaklahdisempurnakan solatnya. Ini dibuat selama mana tidak takut
luput berjemaah Jika takut luput berjemaah, sunat bagimakmum memberhentikan solatnya dan meneruskanberjemaah bersama imam.
4. Mendapat RakaatBagi makmum masbuk yang sempat rukuk bersama imam,dikira mendapat rakaat dengan 3 syarat:
i. Makmum sempat Takbiratul Ihram dengan sempurna
sedangkan imam masih dalam rukuk.
ii. Makmum sempat rukuk bersama imam dengan sempat
Tomakninah.

11
iii. Rukuk bagi makmum yang dikira sah berhubung denganrukuk imam yang dikira sah iaitu semasa imam rukuk, tidak adaapa-apa keadaan yang membatalkan solat imam seperti
berhadas atau kena najis.

Masalah:
1. Makmum masbuk yang sempat rukuk bersama imam dengandapat tamakninah, tiba-tiba imamnya berhadas. Makmum dikiradapat rakaat kerana dapat tamakninah rukuknya bersama
imam. Sebaliknya makmum yang rukuk tidak sempattamakninah, tiba-tiba imam berhadas, maka makmum tidakmendapat rakaat tersebut.Demikian juga makmum tidak dapat rakaat jika syak-adakah iamendapat tamakninah rukuk bersama imam atau tidak.Makmum perlu menambah satu rakaat kerana rukuk tidak dikiradapat rakaat, kemudian makmum sujud sahwi kerana syakituberlaku melarat selepas imam memberi salam, dan syak seperti
ini dikira luar tanggungan imam.
2. Jika seseorang ingin solat pada waktu yang hampir habis,tiba-tiba ada seorang yang sedang solat dalam keadaan rukuk.Kalau ia berjemaah dengannya, dapat satu rakaat solatnya
dalam waktu. Kalau tidak berjemaah, tidak dapat solat dalamwaktu walaupun satu rakaat. Maka ketika itu wajib iaberjemaah untuk mendapat rakaat di dalam waktunyawalaupun satu rakaat, dan solatnya menjadi solat tunaiwalaupun sebahagian rakaat lain diluar waktu, kerana ia
mendapat rakaat, sekurang-kurangnya satu rakaat di dalamwaktu.

Perkara-perkara sunat yang dilakukan oleh makmumbersama imam
12
Makmum masbuk disunatkan takbir intiqalat ketika sama-samaberpindah dengan imam walaupun bukan tempat baginya.Misalnya ia masuk berjemaah ketika imam iktidal. Imam turun
untuk sujud. Makmum sama-sama turun sujud dengan bertakbirwalaupun turun itu bukan tempat bagi makmum.Makmum masbuk disunatkan angkat tangan kerana mengikut
imam seperti ia sama-sama bangun dengan imam ketika imambangun dari tasyahhud awal. Sementara makmum masbuktidak disunatkan mengikut imam pada keadaan duduk, seperti
imam duduk tawarruk pada tahiyat akhir. Maka makmum yangbelum bertahiyat akhir, sunat duduk iftirash.

Masalah:
Wajib bagi makmum masbuk bangun selepas imam memberisalam kedua. Oleh itu, haram bagi makmum itu masih duduk.Jika ia masih duduk bukan pada tempatnya, batal solatnya.
Jika makmum duduk selepas imam memberi salam kedua dankebetulan tempat tasyahhud awal baginya, maka harus bagimakmum duduk walaupun lama masanya. Contohnya: imam
pada rakaat ke-3 pada solatnya 4 rakaat. Makmum baru masukberjemaah ketika itu Ertinya semasa imam tahiyat akhir, tempatitu ialah tempat tahiyat awal bagi makmum.

HUKUM MASBUQ DAN MUAFIQ
Setiap makmum yang berjemaah, fardhu atau sunat, tidakterlepas sama ada keadaannya masbuq atau muafiq.

Definisi:
Muafiq- makmum yang bersama imam iaitu makmum sempatmenghabiskan bacaan Fatihahnya ketika ia qiam bersamaimam.
Hukum: dimaafkan kepada makmum muafiq ketinggalan dariimam sebanyak 3 rukun panjang sekiranya berlaku keadaan

13
yang mengharuskan ketinggalan tersebut. Contohnya: imamrukuk, sujud pertama dan sujud kedua. Justru, kiranyamakmum tidak menyelesaikan bacaan Fatihahnya sebaik sahaja
imam berpindah ke rukun ke-4 baginya, maka makmum mestimembuat pilihan antara mufaraqah atau mengikut imamtersebut.

Definisi Masbuq- makmum yang didahului oleh imam iaitumakmum yang tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihahnyaatau langsung tidak sempat membacanya. Ia qiam bersama
imam atau ia mula berjemaah semasa imam sedang rukuk atauhampir rukuk.
Oleh itu makmum masbuq tidak boleh ketinggalan dari imamsampai 3 rukun panjang. Bahkan ia hendaklah membacaFatihah sekadar yang dapat. Apabila imam rukuk, ia hendaklah
rukuk. Fatihah yang tidak sempat dihabiskan ditanggung olehimam. Demikian juga, makmum masbuq yang mula berjemaahsemasa imam sedang rukuk, ia terus rukuk tanpa membaca
apa-apa. Apabila sempat rukuk bersama imam sertatamakninah, maka dikira makmum tersebut mendapat rakaat
itu.
Masalah berhubung dengan makmum muafiq:
1. Makmum muafiq tidak sempat menghabiskan bacaanFatihah kerana tabiat lambat membaca, dimaafkan tertinggaldari imam walaupun sehingga 3 rukun panjang. Jika bacaanfatihah tidak dapat dihabiskan sehingga imam berpindah kerukun ke-4, makmum perlu membuat pilihan di antaramufaraqah atau mengikut imam. Jika ia mengikut imam, rakaattersebut tidak dikira dan makmum mesti menambah satu rakaatselepas imam memberi salam.Makmum muafiq yang lambat bacaannya kerana was-was,tidak dimaafkan ketinggalan dari imam 3 rukun panjang,
bahkan ia hendaklah menyempurnakan bacaannya sebelum
14
imam turun untuk sujud. Jika tidak sempat menghabiskanbacaannya, hendaklah ia berniat mufaraqah. Jika tidak berniatmufaraqah sebelum imam turun sujud, dan sebaik imam turun
sujud, batal solat makmum. (Makmum muafiq yang was-wasdihukumkan seperti orang yang sengaja melambatkan bacaanFatihahnya. Oleh itu tidak dimaafkan ketinggalan dari imam
sebanyak 3 rukun panjang.)
2. Makmum muafiq yang syak ia membaca Fatihah atau tidak,dan belum lagi rukuk sedangkan imamnya sudah rukuk. Makamakmum berkenaan wajib membaca Fatihah dan dimaafkan
ketinggalan dari imam
3 rukun panjang. Jika makmumberkenaan belum selesai bacaan Fatihahnya sedangkan imam
berpindah ke rukun ke-4 baginya, maka makmum berkenaanketika itu membuat pilihan di antara mufaraqah atau terusmengikut imam. Jika makmum tidak membuat pilihan, apabila
sampai sahaja imam kepada rukun ke-4, batal solatnya.
3. Makmum muafiq yang syak membaca Fatihah atau tidak,kemudian rukuk bersama imam. Maka hukumnya makmumtersebut tidak boleh kembali untuk membaca Fatihah, bahkan
wajib ia terus mengikut imam. Apabila imam selesai memberisalam, wajib ia menambahkan satu rakaat lagi.
4. Makmum muafiq yang lupa membaca Fatihah semasa iaqiam bersama imam, dan terus lupa sehingga imam rukuk,sedangkan makmum masih belum rukuk. Kemudian baruteringat, maka wajib makmum membaca Fatihah dan tidakboleh ia rukuk bersama imam dan dimaafkan ia ketinggalan 3rukun panjang dari imam.
5. Makmum muafiq yang syak membaca Fatihah atau tidaksemasa ia sudah rukuk, sedangkan imamnya belum rukuk.Maka makmum itu wajib bangun semula membaca Fatihah dan
dimaafkan ketinggalan dari imam walaupun 3 rukun panjang.
15
6. Makmum muafiq yang tidak sempat membaca Fatihahkerana membaca bacaan sunat selepas Takbiratul Ihram sepertidoa Iftitah. Imam rukuk dan makmum tidak sempat membaca
Fatihah atau menghabiskannya. Maka ia dimaafkan ketinggalan3 rukun panjang dari imam.
7. Makmum muafiq yang menunggu saktah dari imam (iaituia mendengar bacaan fatihah imamnya bertujuan mendapatpahala sunat, dan bercadang membaca Fatihah apabila imam
membaca surah kemudiannya) tetapi sebaik sahaja imamselesai membaca Fatihah,
i. ia terus rukuk tanpa membaca apa-apa surah. Justru,makmum tidak sempat membaca Fatihah.
atau
ii. dibaca surah terlalu pendek sehingga makmum tidak sempatmenghabiskan bacaan Fatihah.
Maka hukum makmum begini dalam 2 masalah di atas ialah iawajib membaca Fatihah dan dimaafkan ia ketinggalan dariimam sehingga 3 rukun panjang
8. Makmum muafiq tertidur di tengah solat pada tasyahhudawal dengan tetap punggungnya di tempat duduk, berterusantidur, lalu ditinggal oleh imam sehingga imam turun untuk
rukuk. Barulah makmum terjaga dari tidurnya.

Masalah initerdapat perselisihan di antara ulama:
i. Sheikh Ibn Hajar berkata: Makmum ini seperti orang yangmasbuk (iaitu tidak boleh ketinggalan dari imam sebanyak 3rukun panjang. Bahkan ia hendaklah membaca Fatihah sekadaryang dapat dan terus rukuk bersama imam. Jika ia sempatrukuk serta ada tomakninahnya, maka dikira dapat rakaattersebut.

ii. Sheikh Ramli berkata: Makmum tersebut seperti makmummuafiq (iaitu dimaaf ketinggalan 3 rukun panjang dari imam)
16
9. Makmum muafiq yang ketinggalan dari imam. Apabila imambertakbir untuk qiam, disangka imam duduk utk tasyahhudawal. Lalu ia duduk bertasyahhud. Ia mendengar imambertakbir untuk rukuk, disangkanya bangun dari tasyahhudawal. Selepas itu baru makmum sedar bahawa takbir imam tadiuntuk rukuk. Ada berlaku khilaf:

i. Sheikh Ibn Hajar berkata: Makmum ini seperti orang yangmasbuk (iaitu tidak boleh ketinggalan dari imam sebanyak 3rukun panjang. Bahkan ia hendaklah membaca Fatihah sekadaryang dapat dan terus rukuk bersama imam. Jika ia sempatrukuk serta ada tomakninahnya, maka dikira dapat rakaattersebut.
ii. Sheikh Ramli berkata: Makmum tersebut seperti makmummuafiq (iaitu dimaaf ketinggalan 3 rukun panjang dari imam)-sama dengan di atas
10. Makmum muafiq yang sama-sama membaca tasyahhudawal bersama imam. Apabila imam berdiri dari tasyahhud awal,makmum masih membaca tasyahhud awal. Apabila makmum
berdiri dari tasyahhud awal, didapati imam sudah rukuk atauhampir hendak rukuk. Berlaku khilaf di antara Ibn Hajar danRamli:
i. i. Sheikh Ibn Hajar berkata: Makmum ini tidak termasukdalam kalangan muafiq (iaitu tidak boleh ketinggalan dari imamsebanyak 3 rukun panjang kerana dikira sebagai sengaja
meninggalkan bacaan Fatihah. Bahkan ia hendaklah membacaFatihah, dan jika dapat disempurnakan Fatihahnya, kemudiansempat rukuk bersama imam serta Tomakninah, maka dapatrakaat. Jika ia tidak sempat rukuk serta tomakninah, makahendaklah ia mufaraqah sebelum imam turun sujud. Dansetelah mufaraqah dari imam, hendaklah ia melakukan aturan
solat dengan berseorangan. Jika tidak mufaraqah, batal solatmakmum.

17
ii. Sheikh Ramli berkata: Makmum tersebut seperti makmummuafiq (iaitu dimaaf ketinggalan 3 rukun panjang dari imam)-sama dengan di atas

Masalah berhubung dengan makmum masbuq:
1. Makmum masbuq tidak sempat membaca Fatihah keranaimam hampir rukuk atau sudah rukuk. Wajib bagi makmumrukuk bersama imam. Sekiranya dapat rukuk bersama imam
serta tomakninah, maka dikira dapat rakaat. Fatihah yang tidaksempat dibaca, ditanggung oleh imam.
2. Makmum masbuq tidak sempat menghabiskan bacaanFatihah kerana imam rukuk, maka wajib ia rukuk bersamaimam, walaupun tabiatnya membaca dengan lambat. Iaberbeza dengan makmum muafiq yang bertabiat lambatmembaca Fatihah, maka wajib ia membaca Fatihah walaupunditinggalkan oleh imam sehingga 3 rukun panjang. SebahagianFatihah makmum yang belum dibaca ditanggung oleh imam.
3. Makmum boleh menjadi muafiq pada rakaat pertama.Kemudian menjadi masbuq pada rakaat kedua kerana tertinggaldari imam dengan sebab terlambat dalam menunaikan aturan
solat. Justru, sebaik sahaja ia bangkit untuk qiam, didapatiimam rukuk atau hampir rukuk, maka makmum tersebutmenjadi masbuq. Maka, jika ia sempat qiam dengan sempurna,
kemudian terus rukuk serta tomakninah bersama imam, makadapat rakaat baginya dan dimaaf ia meninggalkan bacaanFatihahnya.
4. Makmum masbuq rukuk selepas imam iktidal, atau ia rukukbersama imam tetapi tidak sempat tomakninah. Oleh itumakmum tidak dapat rakaat tersebut dan wajib menambah satu
rakaat selepas imam memberi salam.
5. Makmum masbuq yang membaca bacaan sunat (doa Iftitah)selepas Takbiratul Ihram. Tiba-tiba imam rukuk sedangkanmakmum belum membaca Fatihah. Maka makmum wajib
membaca ayat Fatihah sekadar ayat yang dibaca pada bacaansunat. Makmum menggunakan ijtihad dengan zan. Selepas ituia rukuk bersama imam serta tomakninah dan mendapat rakaat.
6. Ada imam yang terlalu pantas gerakan atau bacaannya.
Justru makmum ketinggalan dari imam, misalnya makmumbangkit dari sujud dan didapati imam telah rukuk. Makmumtidak sempat membaca Fatihah. Oleh itu makmum wajib rukuk
bersama imam kerana ia dikira makmum masbuk. Jika sempatrukuk bersama imam serta tomakninah, dikira dapat rakaat.Begitulah hukumnya pada setiap rakaat.
7. Makmum masbuq tidak membaca Fatihah selepas TakbiratulIhram sehingga imam rukuk. Hukumnya wajib bagi makmummembaca ayat Fatihah sekadar masa yang ia diam. Selepas itu
terus rukuk bersama imam. Jika sempat rukuk bersama imamserta tomakninah, dikira dapat rakaat. Jika tak sempat, tiadarakaat dan tambah satu rakaat selepas imam beri salam.
Masalah: Makmum masbuk ketinggalan dari imam keranahendak menyelesaikan bacaan Fatihahnya. Apabila imambangkit dari rukuk, wajib bagi makmum mufaraqah (mengikut
pandangan Ibn Hajar, Sharbaini, Ramli) dan tidak wajibmufaraqah (mengikut Zakaria Ansari) bahkan diberi pilihan diantara mufaraqah atau terus mengikut imam iaitu sujud
bersama imam dengan meninggalkan rukuk itu.Hukum Makmum Masbuq Pada Solat Jumaat:
Jika ia sempat rukuk bersama imam serta tomakninah, makadikira mendapat Jumaat. Oleh itu ia dikehendaki menambah


19
satu rakaat lagi selepas imam memberi salam, dan sunat iamembaca dengan nyaring pada bacaan Fatihah dan surahkerana dikira mendapat rakaat Jumaat padanya. Masalah ini
berbeza jika ia sempat berjemaah selepas imamnya rukuk padarakaat kedua seperti ia datang berjemaah semasa imam beradapada tasyahhud atau iktidal, atau ia sempat rukuk bersama
imam tetapi tiada tomakninah. Maka makmum tidak mendapatJumaat kerana dikira tidak dapat rakaat bersama imam. Olehitu, makmum hendaklah menyudahkan solatnya dengan Zohor.Bacaan Fatihah dan surah pada dua rakaat pertama baginyahendaklah diperlahankan kerana dikira solat Zohor baginya.Bagi makmum yang masbuq solat Jumaat, tidak sempat
mengikut imam semasa imam rukuk pada rakaat kedua, makaada perselisihan pendapat dalam berniat Jumaat atau Zohor.Ada di antara ulama berpendapat berniat Jumaat tapiperlaksanaannya solat Zohor dan ada ulama berpendapat terussahaja berniat Zohor.
Bagi makmum masbuq yang mendapat rakaat bersama imam,maka dikira mendapat Jumaat dan apabila orang lain berimamdengannya selepas ia mendapat rakaat, maka dikira mendapat
jumaat juga. Begitulah sehingga masuk waktu Asar, barulahdikira habis Jumaat pada hari itu.

Tiada ulasan: