8.1.09

boikot barang israel?


AzAm 10 muhArAm boikot bArAngAn isrAel...


Adakah kita rela untuk menyumbangkan wang untuk musuh-musuh Islam?
Adakah kita rela saudara seaqidah dengan kita dibedil dengan peluru-peluru akibat dari sumbangan kita?

Tiada ulasan: