6.12.09

Makna Bidaah

Makna Bidaah

Bidaah adalah daripada perkataan Arab dari perkataan dasar yang bererti mencipta sesuatu tanpa contoh sebelumnya .

Ini adalah berdasarkan firman Allah :
بديع السموات والارض
Ertinya :
" Yang menjadikan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumya ."

Dan firman Allah :
قل ماكنت بدعا من الرسل
Ertinya :
"Katakanlah aku bukanlah orang yang pertama membawa risalah daripada Allah , bahkan banyak rasul-rasul sebelumku ."


Bidaah menurut istilah ialah :

الحدث في الدين بعد الاكمال
Ertinya :
"Perkara-perkara baru dalam agama sesudah ianya disempurnakan."

Menurut Al-Syatibi pula , pengertian Bidah adalah :

" Dan Bidaah itu ialah satu jalan ( cara ) dalam agama yang diada-adakan yang menyerupai hukum syariat yang dimaksudkan dengan mengerjakannya ialah seperti apa yang dimaksudkan dengan jalan ( cara ) mengerjakan hukum syariat ."

Beliau menambah lagi dengan katanya :

" Maka jika demikian , maka bidaah itu ialah ibarat satu jalan ( cara ) dalam agama yang diada-adakan yang menyerupai hukum syarak yang dimaksudkan dengan mengerjakan ialah mengabdikan diri ( kepada Allah ) secara berlebih-lebihan ."

Sebahagian ulama hadis pula mendefinisikan bidaah seperti berikut :

" Ialah urusan yang baharu diada-adakan dalam agama baik berupa akidah , ibadat atau sifat bagi ibadat yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW ."

Sebagai kesimpulan

Bidaah didefinisikan sebagai perkara-perkara baru dalam agama yang diada-adakan berlawanan dengan dalil-dalil atau kaedah-kaedaah yang telah ditetapkan oleh syarak .

Tiada ulasan: