10.1.10

KESILAPAN SEBELUM MENUNAIKAN SOLAT


KESILAPAN SEBELUM MENUNAIKAN SOLAT


Berikut merupakan beberapa contoh kesilapan yang seringkali dilakukan oleh mereka sebelum menunaikan solat:


SOLAT TANPA ILMU

Orang yang mengerjakan solat tanpa ilmu tergolong dalam golongan orang yang tidak dapat dimaafkan kerana “kebodohan beragamanya”. Islam menitik-beratkan ilmu.

Ilmu itu wajib didahulukan atas amal, kerana ilmu merupakan petunjuk dan pemberi arah amal yang akan dilakukan.


Sabda Rasulullah SAW:
"Sesungguhnya hamba yang melakukan solat yang diwajibkan kepadanya ada yang mendapat ganjaran sepersepuluhnya, ada yang mendapat sepersembilannya, ada yang mendapat seperdelapannya, ada yang mendapat sepertujuhnya, ada yang mendapat seperenamnya, ada yang mendapat seperlimanya, ada yang mendapat seperempatnya, ada yang mendapat sepertiganya, atau ada yang mendapat setengahnya.”
(Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Mubarak).

Maka solatlah dengan ilmu. Bukan solat sekadar budaya atau Islam keturunan.2. TIDAK MEMERHATIKAN KESEMPURNAAN WUDHUK

Ramai di kalangan kita tidak memerhatikan kesempurnaan wudhuk. Malah ramai di kalangan kita tidak mengetahui ilmu berwudhuk dengan sebenar-benarnya. Apa yang fardhu dan apa pula yang menjadi sunnahnya. Kesempurnaan solat bermula daripada kesempurnaan wudhuk

Kesempurnaan wudhuk dikembalikan kepada syarat ibadah secara mutlak yakni ikhlas kerana Allah dan ittiba (mengikuti contoh dari Rasulullah SAW,
sebagaimana sabda beliau dalam sebuah riwayat Muslim,
dari Utsman Radhiyallahu anhu, ia berkata :

“Aku pernah melihat Rasulullah berwudhuk seperti wudhukku ini, lalu Rasulullah SAW bersabda: ‘Barangsiapa berwudhuk seperti wudhukku ini, nescaya dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni, sementara solat sunnahnya dan perjalanan menuju masjid menjadi penyempurna bagi dihapuskan dosa-dosanya”


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu,
ia berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda :
“Sungguh umatku kelak akan datang pada hari kiamat dalam keadaan (muka dan kedua tangannya) kemilau bercahaya kerana bekas wudhuk. Kerananya, barangsiapa dari kalian yang mampu memperbanyak kemilau cahayanya, hendaklah dia melakukannya (dengan memperlebar basuhan wudhuknya)”
(Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim).


Tiada ulasan: