3.1.10

Wasiat Rasulullah SAW kepada Saidina Ali


1. Hai Ali ! Bagi orang yang celaka, 3 tandanya :
makanan yang haram, menjauhkan orang alim dan menjauhkan petunjuk yang benar

2. Hai Ali ! Bagi orang yang rosak aqalnya 3 petandanya :
meringan-ringankan apa yang difardukan Allah, banyak berkata-kata daripada berzikir kepada Allah , dan mencela Allah.

3. Hai Ali ! Bagi orang yang riak, 3 alamatnya : Menyempurnakan rukuk dan sujudnya apabila beserta manusia, dikuranginya apabila sembahyang sendirian, dan cergas terhadap orang yang memujinya, serta berzikir ia di tempat orang ramai dan tidak pada tempat yang sunyi.

4. Hai Ali ! Bagi orang yang munafik 3 tandanya : Apabila bercakap ia berbohong, bila berjanji, tidak ditepatinya, bila diamanahkan, ia mengkhianatinya, dan tidak bermanfaat padanya peringatan dan pengajaran yang diberikan.

5. Hai Ali ! bagi orang kafir, 3 petandanya : ragu-ragu pada zat Allah, benci terhadap hamba Allah yang beribadat kepada Allah, dan lalai daripada mentaati Allah.

6. Hai Ali ! Bagi orang yang bertaubat, 3 tandanya : menjauhkan yang haram, gemar menuntut ilmu agama, dan tidak kembali berbuat dosa.

Tiada ulasan: